ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

H ΕΙΡ.ΣΤΥΛΙΑΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.δημιούργησε
τον ιστότοπο www.renee.gr, που αποτελεί τον προσωπικό ιστοχώρο της Ρενέ
Στυλιαρά αλλά και ηλεκτρονικό κατάστημα (e–shop),
το οποίο λειτουργεί με βάση τους ακόλουθους όρους χρήσης. Ο επισκέπτης καλείται
να λάβει γνώση αυτών και να προβεί στη χρήση των σελίδων ή/και των υπηρεσιών
που απορρέουν από αυτές, αφού συμφωνεί και τους αποδέχεται πλήρως. Η τυχόν
συναλλαγή σας μαζί μας μέσω του ανωτέρω e-shop συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

H ΕΙΡ.ΣΤΥΛΙΑΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.δεν μπορεί να
εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται για
την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών περί της μη διαθεσιμότητας αυτών.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης
επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του ιστότοπου www.renee.gr
συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά
με τα στοιχεία που του ζητούνται από τον εν λόγω ιστότοπο στις σχετικές
αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες. Επίσης, συμφωνεί να διατηρεί επιμελώς
και να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του, ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή,
έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Η ΕΙΡ.ΣΤΥΛΙΑΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. παρέχει στους
χρήστες του υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του ιστότοπου και
ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Τα μέλη παραμένουν
αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό
κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user
account
). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα τον ιστότοπο www.renee.gr
για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση τού λογαριασμού τους και οποιαδήποτε
γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας. Επιπροσθέτως, τα μέλη ευθύνονται
αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδό
τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (αποσύνδεση/logout).
Ο ιστότοπος www.renee.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία
προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την
παρούσα ρήτρα. Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι
δυνατή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ –
ΑΡΧΕΙΟ ΑΓΟΡΩΝ

Για την αγορά προϊόντων μέσω των
εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου του ιστότοπου www.renee.gr και εφόσον ο
επισκέπτης/χρήστης το επιθυμεί, απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού
πελάτη-μέλους, σύμφωνα με τα ανωτέρω («ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ-ΕΓΓΡΑΦΗ») οριζόμενα.
Επιπλέον, απαιτείται η επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας του
πελάτη-μέλους, η οποία διενεργείται με την εκ μέρους του ιστότοπου www.renee.gr
αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος επιβεβαίωσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail), την οποία έχει χορηγήσει κατά την εγγραφή του ως
πελάτης-μέλος και τη δημιουργία τού λογαριασμού του. Οι εντολές και παραγγελίες
του πελάτη θα αρχειοθετούνται από την εταιρεία και θα διατηρούνται στο αρχείο
της για όσο χρόνο απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Με την καταχώρηση της παραγγελίας
ενημερώνεστε αμέσως με e-mail για τη δημιουργία τής παραγγελίας σας.

Την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την
καταχώρηση μιας παραγγελίας, το τμήμα εξυπηρέτησης του e-shop ελέγχει τη
διαθεσιμότητα των ειδών που παραγγέλθηκαν και, εντός δύο εργάσιμων ημερών (το
ανώτερο), η παραγγελία σας προωθείται προς την ταχυμεταφορική εταιρεία.

Η επιβεβαίωση και η τελική
αποδοχή τής παραγγελίας σας προετοιμάζεται από την εταιρεία σε εργάσιμες ημέρες
και ώρες, Δευτέρα έως και Παρασκευή, 9:00 έως 17:00.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο του
ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων,
εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ., αποτελούν την
πνευματική ιδιοκτησία τής ΕΙΡ.ΣΤΥΛΙΑΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και προστατεύονται κατά τις
σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των
διεθνών συμβάσεων, ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία το κατάστημα
έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη
λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε
αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό
ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού
καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή
μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο
για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης
συναίνεσης του ιστότοπου www.renee.gr ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου
των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, οι εικόνες, τα
λογότυπα και τα όποια διακριτικά γνωρίσματα παρατίθενται και περιγράφουν το
ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα www.renee.gr, ή τα προϊόντα ή
τις υπηρεσίες του καταστήματος ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία
του καταστήματος ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους
σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό
κατάστημα δεν παρέχει σε καμμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από
τρίτους. Αυτό δεν σας εμποδίζει να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα στον
βαθμό που απαιτείται για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο μιας παραγγελίας ή των
στοιχείων της Σύμβασης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα
αναθεώρησης και τροποποίησης των παρόντων όρων κατά διαστήματα.

Τη χρονική στιγμή που
παραγγέλνετε προϊόντα από εμάς, ή που κάνετε χρήση αυτού του ιστότοπου,
υπόκεισθε στις εκάστοτε ισχύουσες πολιτικές και όρους μας, εκτός εάν απαιτείται
η οποιαδήποτε τροποποίηση των συγκεκριμένων πολιτικών και των όρων μας να
πραγματοποιείται διά νόμου ή κυβερνητικής αρχής – περίπτωση και στην οποία οι
τυχόν αλλαγές θα ισχύουν και για τις παραγγελίες που είχατε υποβάλει
προγενέστερα των αλλαγών αυτών.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H ΕΙΡ.ΣΤΥΛΙΑΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.μέσω του
ιστότοπου www.renee.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα των χρηστών όπως
όνομα, επώνυμο, διευθύνσεις, τηλέφωνα, e-mail, ηλικία, φύλο κ.λπ., κατά τη
διαδικασία εγγραφής ή κατά τη διαδικασία εισαγωγής των στοιχείων σας για τη
διεκπεραίωση μιας παραγγελίας σας, ή με τη μορφή ερωτηματολογίων, διαγωνισμών.
Σε κάθε περίπτωση ο ιστότοπος www.renee.gr δεσμεύεται για την καλόβουλη
χρήση αυτών, πάντοτε με σκοπό τη διεκπεραίωση, προώθηση και βελτιστοποίηση των
προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές.

Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά έχουν
μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της εταιρείας και συνεργάτες του ιστότοπου www.renee.gr, που σκοπό έχουν την
εκτέλεση εργασιών για την ικανοποίηση των επιθυμιών και των παραγγελιών σας,
και πάντοτε διασφαλίζοντας ότι αυτά δεν πρόκειται να επεξεργαστούν παράνομα. Σε
καμμία περίπτωση η χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/καταναλωτών δεν
προορίζεται προς δημοσίευση, ενοικίαση ή πώληση σε τρίτους, παρά μόνο στις
περιπτώσεις ίδιας αίτησής σας ή δικαστικής παραγγελίας ή απόφασης άλλης
δημόσιας αρχής. Ανά πάσα στιγμή ο χρήστης έχει το δικαίωμα της ενημέρωσης ή/και
αντίρρησης με την περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει της νομοθεσίας
περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,
συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμελείας, και λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο
και τη φύση του διαδικτύου, ο ιστότοπος www.renee.gr δεν ευθύνεται για
οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης του εν προκειμένω
ιστότοπου, των υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού, στα οποία προβαίνει
με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Σε κάθε
περίπτωση το φυσικό κατάστημα και ο ιστότοπος www.renee.gr είναι πλήρως
εναρμονισμένα με βάση τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας
των προσωπικών δεδομένων (Άρθρο 11, Ν. 2472/1997).

COOKIES

Για να μπορούν να προσφέρουν προσωποποιημένη
εξυπηρέτηση, οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν αλφαριθμητικά
αρχεία αναγνώρισης, τα λεγόμενα «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text
files
), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή
του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστότοπους, όπως ο www.renee.gr, να
λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές
επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την
πρόσβασή τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του
περιεχομένου του ιστότοπου.

Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες
στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται
σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies προκειμένου να σας παρέχουμε πληροφορίες
και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας, ενώ σε κάθε έξοδό σας από τον
ιστότοπο διαγράφονται αυτόματα.

Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα
cookies είναι απολύτως αναγκαία, για να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα ο
ιστότοπός μας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ο ιστότοπος www.renee.gr
αναγνωρίζει τη σημασία τού θέματος της ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών,
και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες
μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες,
οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως
απόρρητες.

Ο ιστότοπος www.renee.gr
χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση μέχρι 256 bit, για ασφαλείς
online συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες,
συμπεριλαμβάνοντας τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και τη διεύθυνσή
σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά τη μεταφορά
τους στο διαδίκτυο.

Το SSL (Secure Sockets Layer),
έχει θεσπιστεί παγκοσμίως ως το ασφαλέστερο πρωτόκολλο για την πιστοποίηση
ιστότοπων (web sites) στους διαδικτυακούς χρήστες – και για την
κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των διαδικτυακών χρηστών και των διαδικτυακών
εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί
όλες τις πληροφορίες, που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή
(server), να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να
αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές
πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που
αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL προστατεύονται από έναν μηχανισμό, ο οποίος
αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά τη μεταφορά.

Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα,
επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, κ.λπ.) και των
συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως
και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες κατά την παροχή
των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους –όπως και με το παρόν– θα
ενημερώνονται από τoν ιστότοπο www.renee.gr ότι συναινούν και
αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών
δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής,
καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες, οι οποίοι θα
προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι της εταιρείας, στα πλαίσια
τής διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης. Επιπλέον, με το παρόν
γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος
εναντίωσης του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997.

Βεβαιώνεται ότι μόνο
εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και
μόνο, όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π. χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Ο
ιστότοπος www.renee.gr δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των
πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν διαθέτει έγγραφη εξουσιοδότηση από
τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας
αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα, που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με το
εμπορικό σήμα Ρενέ, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή
συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και
εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών
στοιχείων, που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης, θα
τηρούνται από τη ΕΙΡ.ΣΤΥΛΙΑΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., και o πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε
αυτά εφόσον το επιθυμεί, ακολουθώντας όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται από
το ελληνικό δίκαιο.

Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται στο ασφαλές περιβάλλον της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Nexi e-commerce”. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της ασφαλούς πλατφόρμας  ηλεκτρονικών πληρωμών “Next e-Commerce” της Nexi Payments Greece S.Α. και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

→ Παραγγελίες για την Eλλάδα

Τα προϊόντα μπορούν να σας
αποσταλούν οπουδήποτε εντός Ελλάδας, με την υπηρεσία ταχυμεταφορών Elta courier

Αποστολές θα πραγματοποιούνται
καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

Για αποστολές εντός Ελλάδας, τα
έξοδα αποστολής κοστίζουν:
3,50€

 
 

Ο χρόνος παράδοσης της
παραγγελίας σας είναι 1-3 εργάσιμες ημέρες για τις μεγάλες πόλεις και νομούς
(Αττική, Θεσσαλονίκη), και 2-5 εργάσιμες ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεστε,
κι εάν είναι δυσπρόσιτος προορισμός.

Οι παραπάνω χρόνοι παράδοσης
υφίστανται εφόσον δεν βρισκόμαστε σε περίοδο εορταστική (Χριστούγεννα – Πάσχα),
σε καιρό πανδημίας, απεργιών, ακραίων καιρικών συνθηκών ή άλλης φυσικής
καταστροφής, οπότε ενδέχεται να προκύψουν επιπλέον καθυστερήσεις.

→ Παραγγελίες για την Κύπρο και εξωτερικό

Τα προϊόντα μπορούν να σας
αποσταλούν, με την υπηρεσία ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ & Γενική Ταχυδρομική

Για αγορές μέχρι € 25 χρέωση μεταφορικών 15,00€

-Για αγορές μέχρι € 50 χρέωση μεταφορικών 28,00€

-Για αγορές μέχρι € 75 χρέωση μεταφορικών 38,00€

-Για αγορές μέχρι € 100 χρέωση μεταφορικών 54,00€

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

→ Τρόποι Πληρωμής για την Ελλάδα

Α) Αντικαταβολή

Χωρίς επιπλέον έξοδα κατά την
παράδοση της παραγγελίας σας στον ταχυμεταφορέα (courier).

Β) Πιστωτικές ή Χρεωστικές κάρτες

Δυνατότητα πληρωμής μέσω
πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, MasterCard,
Maestro, στο ασφαλές περιβάλλον της Nexi-e-commerce.

→ Τρόποι Πληρωμής για την Κύπρο

Α) Πιστωτικές ή Χρεωστικές κάρτες

Δυνατότητα πληρωμής μέσω
πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, MasterCard,
Maestro, στο ασφαλές περιβάλλον της Nexi-e-commerce.

ΑΛΛΑΓΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οι πελάτες του ιστότοπου www.renee.gr έχουν το
δικαίωμα να επιστρέψουν το προϊόν το οποίο παρέλαβαν εφόσον αυτό δεν επίπτει στην κατηγορία Audiobooks, Love gifts (Petite Box & Σοκολάτα Χειροποίητη Ρενέ).

Προϋποθέσεις Αλλαγής –
Αντικατάστασης Προϊόντος

 1. Το προϊόν δεν πρέπει να έχει
  χρησιμοποιηθεί
 2. Η διαδικασία αλλαγής θα πρέπει
  να πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που παρήγγειλε
  το προϊόν ο πελάτης.
 3. Το προϊόν πρέπει να αποσταλεί
  από τον πελάτη μαζί με την απόδειξη αγοράς και σε κατάλληλη συσκευασία που να
  προφυλάσσει το προϊόν.
 4. Το προϊόν να μην ανήκει στην κατηγορία Audiobooks

Λόγοι Αλλαγής Προϊόντος

Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει
αλλαγή/αντικατάσταση του προϊόντος που παρέλαβε, για τους εξής λόγους:

 1. Αλλαγή στο μέγεθος του
  προϊόντος.
 2. Αλλαγή στο χρώμα του
  προϊόντος.
 3. Αλλαγή στο σχέδιο του
  προϊόντος.
 4. Το προϊόν που παρέλαβε ήταν
  ελαττωματικό (αντικατάσταση).
 5. Το προϊόν που παρέλαβε ήταν
  άλλο σε σχέση με αυτό που παρήγγειλε (λάθος κατά την αποστολή).
 6. Το προϊόν αλλαγής δεν μπορεί να ανήκει στην κατηγορία Audiobooks

Διαδικασία Αλλαγής Προϊόντος

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να
ζητήσει αλλαγή στο προϊόν το οποίο παρέλαβε για τους παραπάνω λόγους. Σε όποια
από τις πέντε προαναφερόμενες περιπτώσεις, πρέπει να επικοινωνήσει με το τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας είτε μέσω email (order@renee.gr) είτε
τηλεφωνικά, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της παραγγελίας, και να
γνωστοποιήσει το αίτημά του για την αλλαγή/αντικατάσταση.

Κατόπιν συνεννόησης, ο πελάτης
αποστέλλει το προϊόν, που θέλει να επιστρέψει, μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών
ELTA COURIER. Μόλις το τμήμα επιστροφών της εταιρείας ΕΙΡ.ΣΤΥΛΙΑΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
παραλάβει το προϊόν και σιγουρευτεί ότι βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση
(όπως είχε αποσταλεί), προχωράει στην αποστολή του προϊόντος το οποίο επέλεξε ο
πελάτης. Οι αλλαγές γίνονται αποκλειστικά μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών ACS – Γενική Ταχυδρομική.

ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Στις
περιπτώσεις αλλαγής σχεδίου του προϊόντος, αλλαγής μεγέθους του προϊόντος ή
χρώματος, τα έξοδα αποστολής της αλλαγής επιβαρύνουν τον πελάτη (τα έξοδα
αποστολής της αλλαγής είναι 4€). Στις περιπτώσεις ελαττωματικού ή εσφαλμένου
προϊόντος κατά την αποστολή, τα έξοδα αποστολής της αλλαγής επιβαρύνουν την
εταιρεία ΕΙΡ.ΣΤΥΛΙΑΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και μόνο.

ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Εάν η
αλλαγή αφορά σε πελάτη της Κύπρου, για τις περιπτώσεις αλλαγής μεγέθους,
χρώματος, σχεδίου, τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη, ενώ στην
περίπτωση ελαττωματικού ή εσφαλμένου προϊόντος κατά την αποστολή, τα έξοδα
αποστολής επιβαρύνουν την εταιρεία ΕΙΡ.ΣΤΥΛΙΑΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.και μόνο.

Η εταιρεία ΕΙΡ.ΣΤΥΛΙΑΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
δεσμεύεται να εξυπηρετήσει τους πελάτες, οι οποίοι αιτούνται αλλαγής προϊόντος
για τους παραπάνω λόγους.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ –
ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα
υπαναχώρησης της αγοράς που έκανε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της
εταιρείας ΕΙΡ.ΣΤΥΛΙΑΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει
να κάνει χρήση του δικαιώματός του εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα
παραγγελίας του προϊόντος.

Προϋποθέσεις Επιστροφής
Χρημάτων

 1. Το προϊόν δεν πρέπει να έχει
  χρησιμοποιηθεί.
 2. Η διαδικασία επιστροφής
  χρημάτων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα
  κατά την οποία ο πελάτης παρήγγειλε το προϊόν .
 3. Το προϊόν πρέπει να αποσταλεί
  από τον πελάτη με δικά του έξοδα αποστολής και ασφαλισμένη αποστολή, μαζί με
  την απόδειξη αγοράς και σε κατάλληλη συσκευασία που να προφυλάσσει το προϊόν.
 4. Το προϊόν να μην ανήκει στην κατηγορία Audiobooks

Διαδικασία Επιστροφής Χρημάτων

Ο πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει
με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας είτε μέσω e-mail (order@renee.gr)
είτε τηλεφωνικά, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραγγελίας, και
να γνωστοποιήσει το αίτημά του για την επιστροφή χρημάτων. Κατόπιν συνεννόησης
με την εταιρεία, θα πρέπει να αποστείλει το προϊόν, το οποίο παρέλαβε, με δικά
του έξοδα αποστολής στη διεύθυνση:

Queens Publications

Σόλωνος 71, Αθήνα 10679 Travelbookstore

Τηλ.
2114180900

Κατά την παραλαβή της επιστροφής
από την εταιρεία, το προϊόν θα περάσει από τον απαραίτητο ποιοτικό έλεγχο,
ούτως ώστε να εγκριθεί η διαδικασία επιστροφής χρημάτων στον πελάτη. Η εταιρεία
ΕΙΡ.ΣΤΥΛΙΑΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. δεσμεύεται να προχωρήσει στην επιστροφή των χρημάτων τής
αξίας του προϊόντος (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν τα έξοδα αποστολής
και αντικαταβολής εάν υπάρχουν), εφόσον έχει εγκριθεί και κατόπιν του ποιοτικού
ελέγχου, εντός 14 ημερολογιακών ημερών, και να το γνωστοποιήσει στον πελάτη
μέσω ενημερωτικού e-mail.

Θα σας επιστρέφουμε τα χρήματα
πάντοτε στον λογαριασμό τον οποίο θα μας υποδείξετε. Το δικαίωμά σας να
υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση ισχύει μόνο για προϊόντα που επιστρέφονται στην
ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε και αφού μας έχετε ενημερώσει σχετικά. Προϊόν,
το οποίο έχει υποστεί ζημία ή δεν είναι στην ίδια κατάσταση που το παραλάβατε ή
το οποίο έχει φθαρεί, εκτός από το άνοιγμα της συσκευασίας του, ή έχει λερωθεί,
δεν θα επιστρέφεται. Παρακαλούμε να επιδεικνύεται εύλογη επιμέλεια για όσο
χρονικό διάστημα τα προϊόντα βρίσκονται στην κατοχή σας.