Ασφάλεια πληρωμών.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Nexi e-Commerce” και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Ο ιστότοπος www.renee.gr
αναγνωρίζει τη σημασία τού θέματος της ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών,
και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες
μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες,
οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως
απόρρητες.

Το SSL (Secure Sockets Layer),
έχει θεσπιστεί παγκοσμίως ως το ασφαλέστερο πρωτόκολλο για την πιστοποίηση
ιστότοπων (web sites) στους διαδικτυακούς χρήστες – και για την
κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των διαδικτυακών χρηστών και των διαδικτυακών
εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί
όλες τις πληροφορίες, που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή
(server), να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να
αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές
πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που
αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL προστατεύονται από έναν μηχανισμό, ο οποίος
αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά τη μεταφορά.

Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα,
επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, κ.λπ.) και των
συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως
και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες κατά την παροχή
των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους –όπως και με το παρόν– θα
ενημερώνονται από τoν ιστότοπο www.renee.gr ότι συναινούν και
αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών
δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής,
καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες, οι οποίοι θα
προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι της εταιρείας, στα πλαίσια
τής διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης. Επιπλέον, με το παρόν
γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος
εναντίωσης του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997.

Βεβαιώνεται ότι μόνο
εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και
μόνο, όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π. χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Ο
ιστότοπος www.renee.gr δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των
πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν διαθέτει έγγραφη εξουσιοδότηση από
τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας
αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα, που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με το
εμπορικό σήμα Ρενέ, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή
συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και
εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών
στοιχείων, που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης, θα
τηρούνται από τη ΕΙΡ.ΣΤΥΛΙΑΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., και o πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε
αυτά εφόσον το επιθυμεί, ακολουθώντας όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται από
το ελληνικό δίκαιο.